उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई एक दिवसीय अभिमुखिकरण